Πολυκατοικία του Μεσοπολέμου


οδός Τροίας 30, Αθήνα, Ελλάδα

1938
You must have Javascript enabled in order to view this site

Back to Athens architecture

View Buildings by Date Range

1400
2010