Πολυκατοικία του Μεσοπολέμου


οδός Θάσου 3, Αθήνα, Ελλάδα

1931
You must have Javascript enabled in order to view this site

Back to Athens architecture

View Buildings by Date Range

1400
2010