Ναός Αγίου Δημητρίου ("Παρακκλήσι")


οδός Επιμενίδου (μεταξύ 5 & 7), Αθήνα, Ελλάδα

1601
You must have Javascript enabled in order to view this site

Back to Athens architecture

View Buildings by Date Range

1400
2010