Ξενοδοχείο "Ολυμπιάς"


οδός Αθηνάς 57 & πλατεία Βαρβακείου, Αθήνα, Ελλάδα

1921
You must have Javascript enabled in order to view this site

Back to Athens architecture

View Buildings by Date Range

1400
2010