Πύργος Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος


οδός Γ' Σεπτεμβρίου 102-104, Αθήνα, Ελλάδα

1961
You must have Javascript enabled in order to view this site

Back to Athens architecture

View Buildings by Date Range

1400
2010