"Γκάζι" (Εργοστασιακό συγκρότημα Φωταερίου Αθηνών)


οδός Πειραιώς 100 & Περσεφόνης 1, Αθήνα, Ελλάδα

1860
You must have Javascript enabled in order to view this site

Back to Athens architecture

View Buildings by Date Range

1400
2010