Εργοστάσιο "Αθηναΐς"


οδός Καστοριάς & Βούρμπιανης (Ζήνωνος), Αθήνα, Ελλάδα

1925
You must have Javascript enabled in order to view this site

Back to Athens architecture

View Buildings by Date Range

1400
2010