Διώροφη κατοικία του Μεσοπολέμου


οδός Ηρακλείου 58 & Αγίας Λαύρας 73, Αθήνα, Ελλάδα

1930
You must have Javascript enabled in order to view this site

Back to Athens architecture

View Buildings by Date Range

1400
2010