Διώροφη κατοικία της πρώτης Οθωνικής περιόδου


οδός Θρασυβούλου 8, Αθήνα, Ελλάδα

1832
You must have Javascript enabled in order to view this site

Back to Athens architecture

View Buildings by Date Range

1400
2010