Ομβρελλοποιείο Τσιμωνίδη-Τσολάκη


οδός Αιόλου 77 & Ευριπίδου, Αθήνα, Ελλάδα

1850
You must have Javascript enabled in order to view this site

Back to Athens architecture

View Buildings by Date Range

1400
2010