Προσφυγικές Πολυκατοικίες


λεωφόρος Αλεξάνδρας 165-169, Αθήνα, Ελλάδα

1933
You must have Javascript enabled in order to view this site

Back to Athens architecture

View Buildings by Date Range

1400
2010