Νέα Ανάκτορα (Προεδρικό Μέγαρο)


οδός Ηρώδου Αττικού & Β. Γεωργίου Β' 2, Αθήνα, Ελλάδα

1891
You must have Javascript enabled in order to view this site

Back to Athens architecture

View Buildings by Date Range

1400
2010