Ξενοδοχείο "Αλάμπρα"


οδός Σωκράτους 45, Αθήνα, Ελλάδα

1900
You must have Javascript enabled in order to view this site

Back to Athens architecture

View Buildings by Date Range

1400
2010