Νεοκλασικό διώροφο κτίριο με καταστήματα


οδός Αιόλου 32 & Ερμού 62, Αθήνα, Ελλάδα

1860
You must have Javascript enabled in order to view this site

Back to Athens architecture

View Buildings by Date Range

1400
2010