Υπουργείο Εμπορίου


οδός Χαλκοκονδύλη 2-4 (πλατεία Κάνιγγος), Αθήνα, Ελλάδα

1938
You must have Javascript enabled in order to view this site

Back to Athens architecture

View Buildings by Date Range

1400
2010