Οικία Ηρ. Ισιδωρίδου


οδός Μητσαίων 9 & Καβαλλότι (Μακρυγιάννη), Αθήνα, Ελλάδα

1914
You must have Javascript enabled in order to view this site

Back to Athens architecture

View Buildings by Date Range

1400
2010