Κλινική Φωτεινού


οδός Γ' Σεπτεμβρίου 42 & Πολυτεχνείου , Αθήνα, Ελλάδα

1910
You must have Javascript enabled in order to view this site

Back to Athens architecture

View Buildings by Date Range

1400
2010