Εκλεκτικιστική τριώροφη κατοικία με καταστήματα


οδός Κολοκοτρώνη 3, Αθήνα, Ελλάδα

1880
You must have Javascript enabled in order to view this site

Back to Athens architecture

View Buildings by Date Range

1400
2010