Κτίριο Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)


οδός Αθηνάς 56 & Λυκούργου, Αθήνα, Ελλάδα

1920
You must have Javascript enabled in order to view this site

Back to Athens architecture

View Buildings by Date Range

1400
2010