Πολιτικό Νοσοκομείο


οδός Ακαδημίας 50, Αθήνα, Ελλάδα

1836
You must have Javascript enabled in order to view this site

Back to Athens architecture

View Buildings by Date Range

1400
2010